Dân Nhật Bản quay được cảnh rồng trắng bay về trời

Dân Nhật Bản quay được cảnh rồng trắng bay về trời video icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện