Lào tạm dừng triển khai dự án thủy điện sau sự cố

Lào tạm dừng triển khai dự án thủy điện sau sự cố

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện