Bắt được quái ngư: Bất ngờ sau khi chén thịt

Bắt được quái ngư: Bất ngờ sau khi chén thịt


Sự Kiện