Cảm động dân dùng ô che nắng cho thi thể dân quân

Cảm động dân dùng ô che nắng cho thi thể dân quân

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện