Đĩa sò điệp 680.000 đồng: Nhà hàng nói loại đặc biệt

Đĩa sò điệp 680.000 đồng: Nhà hàng nói loại đặc biệt

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện