Syria đánh chặn diệt siêu tên lửa JASSM-ER

Syria đánh chặn diệt siêu tên lửa JASSM-ER


Sự Kiện