Thông tư 30: Phải có lộ trình và nguyên tắc đánh giá

(Diễn đàn trí thức) - Nên kết hợp đánh giá giữa giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh vào cuối mỗi học kỳ và toàn năm học.

GS.TS Nguyễn Ngọc Phú - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký, Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam đưa ra những phân tích cụ thể về Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT", về quy định đánh giá học sinh tiểu học. Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn bài tham luận của ông:

Thông tư 30/2014/BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 30) được thực hiện gần 2 năm học, bên cạnh những đóng góp tích cực của nó đã bộc lộ một số khiếm khuyết, bất cập trong đánh giá học sinh tiểu học, gây khó khăn cho các nhà trường tiểu học, khó khăn cho các thầy cô giáo trong đánh giá học sinh, trên thực tế đã chưa thực sự mang lại hiệu quả tốt như mục đích đề ra của thông tư.

Phần điều tra khảo sát (tuy với số lượng mẫu chưa đủ lớn, chưa đại diện, và với các Item cũng cần có sự bàn luận thêm) của nhóm cán bộ nghiên cứu của Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Việt Nam (Hội KHTLGDVN) đã phần nào cho thấy điều này.

Cần phải khẳng định rằng, ý định của Thông tư 30 là thông tư với nội dung rất tích cực nhằm mục đích đổi mới sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước. Đánh giá học sinh bằng nhận xét bằng lời, bằng từ ngữ ghi vào văn bản đánh giá, chứ không nhất thiết lúc nào cũng cho bằng điểm số.

Việc làm này, các nước trên thế giới đã thực hiện từ lâu. Chẳng hạn ở Pháp là một ví dụ. Cấp tiểu học, đánh giá bằng lời là chủ yếu. Cuối học kỳ và cuối năm học (một năm học có 3 học kỳ), có đánh giá bằng điểm số với một số môn học chủ yếu cùng với nhận xét đánh giá bằng lời.

Sang cấp Trung học cơ sở (cấp II), việc đánh giá này vẫn được thực hiện ở những năm đầu của cấp này nhưng mức độ có giảm dần. Sang cấp Trung học Phổ thông (cấp III), chủ yếu là đánh giá bằng điểm số, nhưng là thang điểm 20, nhưng điểm tổng hợp của môn học đó cuối học kỳ được tính lẻ đến 0,1.

Đánh giá bằng lời, kèm điểm số đã được dùng cho các phiếu thông báo học tập học kỳ được gửi tới tận gia đình học sinh vào cuối học kỳ (có 3 học kỳ một năm học) và toàn năm học.

Các thầy cô phải trực tiếp ký tên vào các nhận xét trong thông báo này. Các thông báo được gửi đến tận gia đình học sinh bằng đường bưu điện.

Thong tu 30: Phai co lo trinh va nguyen tac danh gia

Thông tư 30 cũng còn tồn tại rất nhiều bất cập, hạn chế

Hai năm qua, Bộ Giáo dục đã có rất nhiều cố gắng thực hiện việc đổi mới đánh giá này. Phần khảo sát của nhóm nghiên cứu cũng đã cho thấy những mặt tích cực của thông tư 30 đem lại.

Tuy nhiên, thông tư này đã gặp phải một số khó khăn ngoài dự kiến. Tôi rất thông cảm với Bộ GD&ĐT. Thái độ tích cực nhất lúc này là chúng ta cần thẳng thắn nhìn ra những khiếm khuyết và bàn cách điều chỉnh.

Thông tư 30 có những điểm quan trọng nào? Có 3 điều đáng lưu ý:

1-Đánh giá toàn diện học sinh.

2-Thực hiện đánh giá bằng lời, bằng nhận xét (ghi văn bản) “vì sự tiến bộ của học sinh”. Chỉ đánh giá bằng điểm ở cuối học kỳ và cuối năm (với 7 môn: Toán; Tiếng Việt; Khoa học; Lịch sử và Địa lý; Ngoại ngữ; Tin học; Tiếng dân tộc) theo thang điểm 10. Điểm đánh giá, không cho điểm 0 và điểm thập phân.

3-Kết hợp đánh giá của 3 lực lượng: giáo viên; học sinh; và cha mẹ học sinh. Thực hiện đánh giá nhưng không tạo áp lực cho 3 chủ thể đánh giá này, không so sánh học sinh với nhau.

Xin có đôi lời bình luận về những nội dung trên:

Thứ nhất, đánh giá toàn diện học sinh. Hiểu “toàn diện” là thế nào thì cũng rất khó, có lẽ nên cụ thể các nội dung đánh giá để dễ cho người thực hiện.

Thứ hai, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh. Cách diễn đạt này là không tường minh, vì nội dung sự tiến bộ là rất rộng. Tại sao lại không cho điểm 0. Nếu quả là không làm được gì thì điểm 0 là nên chứ?.

Sao các nước họ cho điểm 0, còn ta thì lại tránh? Nếu thang điểm đánh giá là 10 thì việc cho điểm thập phân là lẽ bình thường, sao lại tránh? Chia nhỏ ra thì dễ chính xác hơn. Pháp người ta còn cho điểm 20 cơ mà?

Thứ ba, việc kết hợp 3 nhà là rất khó cho thầy cô giáo thực hiện việc đánh giá, là thêm việc, gây nhiều rối bận cho giáo viên trong khi trên thực tế một giáo viên phải phụ trách nhiều học sinh.

Tại sao lại sợ gây áp lực cho học sinh, gia đình học sinh và thầy cô? Về mặt tâm lý học, đôi khi cần động lực (áp lực) để học sinh tích cực học, chống lười học, sao lại đặt vấn đề không tạo áp lực?.

Thứ Bảy, 28/05/2016 07:44

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện