Thông tư 30: Những điểm mới và hạn chế, bất cập

(Diễn đàn trí thức) - Chúng tôi mong Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu lại vấn đề đánh giá học sinh tiểu học một cách chu đáo hơn.

Báo Đất Việt xin đăng tải nguyên văn bài tham luận của GS Nguyễn Minh Thuyết - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban văn hóa giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng Quốc hội, tại diễn đàn khoa học "Đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT" về quy định đánh giá học sinh tiểu học.

I. NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA THÔNG TƯ 30

Ngày 28/8/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (sau đây gọi tắt là Thông tư 30) thay thế cho Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 (sau đây gọi tắt là Thông tư 32) ban hành Quy định về đánh giá học sinh tiểu học.

Bản Quy định kèm theo Thông tư 30 gồm 20 điều sắp xếp trong 4 chương: Chương I. Quy định chung; Chương II. Nội dung và cách thức đánh giá; Chương III. Sử dụng kết quả đánh giá; Chương IV.

Tổ chức thực hiện. So với bản Quy định kèm theo Thông tư 32 thì bản Quy định mới nhiều hơn 3 điều nhưng giảm bớt 1 chương do gộp Chương II. Đánh giá và xếp loại hạnh kiểm với Chương III. Đánh giá và xếp loại học lực làm một.

Mặc dù cách trình bày khác nhau, nhưng mục đích đánh giá ở 2 bản quy định chỉ khác nhau ở một điểm là Thông tư 30 huy động thêm sự đánh giá của cha mẹ học sinh. So sánh:

A. Thông tư 30

Điều 3. Mục đích đánh giá

1. Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động trải nghiệm ngay trong quá trình và kết thúc mỗi giai đoạn dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học sinh để động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn chưa thể tự vượt qua của học sinh để hướng dẫn, giúp đỡ; đưa ra nhận định đúng những ưu điểm nổi bật và những hạn chế của mỗi học sinh để có giải pháp kịp thời nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh; góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục tiểu học.

2. Giúp học sinh có khả năng tự đánh giá, tham gia đánh giá; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

3. Giúp cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) tham gia đánh giá quá trình và kết quả học tập, rèn luyện, quá trình hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của con em mình; tích cực hợp tác với nhà trường trong các hoạt động giáo dục học sinh.

Thong tu 30: Nhung diem moi va han che, bat cap

Thông tư 30 gây khó khăn cho việc nhận xét của giáo viên

4. Giúp cán bộ quản lí giáo dục các cấp kịp thời chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt hiệu quả giáo dục.

B. Thông tư 32

Điều 2. Mục đích đánh giá và xếp loại

1. Góp phần thực hiện mục tiêu, nội dung chương trình, phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục tiểu học.

2. Khuyến khích học sinh học tập chuyên cần; phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo, khả năng tự học của học sinh; xây dựng niềm tin, rèn luyện đạo đức theo truyền thống Việt Nam.

Về nguyên tắc đánh giá, hai bản quy định về cơ bản cũng chỉ khác nhau về cách trình bày, ngoại trừ nguyên tắc “kết hợp đánh giá của cha mẹ học sinh” không có trong Thông tư 32 và nguyên tắc “kết hợp đánh giá định lượng và định tính” không có trong Thông tư 30. So sánh:

A. Thông tư 30

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá

1. Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích tính tích cực và vượt khó trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy tất cả khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.

2. Đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

3. Kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

4. Đánh giá sự tiến bộ của học sinh, không so sánh học sinh này với học sinh khác, không tạo áp lực cho không tạo áp lực cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh.

B. Thông tư 32

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại

1. Đánh giá và xếp loại căn cứ theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu về thái độ trong Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học và các nhiệm vụ của học sinh.

2. Kết hợp đánh giá định lượng và định tính; kết hợp giữa đánh giá của giáo viên với tự đánh giá của học sinh.

3. Thực hiện công khai, công bằng, khách quan, chính xác và toàn diện.

4. Đánh giá và xếp loại kết quả đạt được và khả năng phát triển từng mặt của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự tiến bộ của học sinh; không tạo áp lực cho cả học sinh và giáo viên.

Thứ Hai, 23/05/2016 13:49

Đọc nhiều nhất
Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện