Thông tư 30: Hành xử cảm tính, thiếu sự phân hóa

(Diễn đàn trí thức) - Thông tư 30 khi triển khai đã hình thành trong giáo viên và học sinh quan niệm và cách ứng xử theo cảm tính, không hướng tới sự phân hóa.

Sử dụng kết quả đánh giá:

Kết quả định lượng và định tính được sử dụng hữu ích, có ý nghĩa đối với các chủ thể của nhà trường, trước hết là học sinh, kế đến là giáo viên và các bậc cha mẹ.

Đặc biệt, đối với học sinh, đánh giá cũng là học, học về sự nhìn nhận kết quả, về yêu cầu (chuẩn tham chiếu), về điểm mạnh, điếm còn yếu của bản thân, hình thành động cơ học tập, tinh thần trách nhiệm trong học tập học tập.

3. Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học

Trước khi có Luật PCGDTH, theo truyền thống, học sinh được đánh giá bằng điểm số (thang điểm 10) theo từng môn học, theo từng tháng, từng học kì. Điểm của từng môn học được tính trung bình cộng theo từng tháng, từng học kì và cả năm học.

Căn cứ vào điểm số, học sinh được xếp loại học lực theo thứ tự từ nhất lớp (số 1) đến cuối lớp (số cuối cùng của lớp).

Thập niên 90 của thế kỉ XX (từ 1994 đến 2002) việc đánh giá kết quả học tập của học sinh từng bước được cải tiến, thực hiện đánh giá bằng định lượng (với những môn học có logic tường minh) và định tính (với những môn học và hoạt động giáo dục thuộc lĩnh vực nghệ thuật, đạo đức lối sống, hoạt động ngoại khóa.

Đánh giá theo thông tư 30, được triển khai áp dụng trong thực tiễn dạy học ở tất cả các trường tiểu học qua 2 năm đã bộc lộ những điểm bất cập, đó là:

- Kết quả học tập, tu dưỡng của học sinh không được định lượng, không biết mức độ đạt được khi tham chiếu với chuẩn kiến thức, kĩ năng và yêu cầu cần cơ bản.

- Hình thành trong giáo viên và học sinh quan niệm và cách ứng xử theo cảm tính, không hướng tới sự phân hóa.

- Thiếu tác nhân kích thích hình thành nhu cầu, động cơ học tập của học sinh và động lực dạy của giáo viên.

Cần thay Thông tư 30 theo hướng kết hợp định lượng và định tính theo những nguyên tắc nhất định.

PGS.TS Nguyễn Kế Hào

Thứ Ba, 24/05/2016 07:31

Đọc nhiều nhất
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện