Xử lý hàng nghìn container mà quên trách nhiệm: 'Đấm bịch bông'?

Xử lý hàng nghìn container mà quên trách nhiệm: 'Đấm bịch bông'?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện