Vai trò báo Đất Việt trong hoạt động tư vấn phản biện

(Tin tức thời sự) - Các diễn đàn trên báo Đất Việt đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các chuyên gia và các nhà khoa học tham gia TV,PB&GĐXH.

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) là một nhiệm vụ quan trọng, là thế mạnh đặc biệt của đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam).

Trong những năm qua, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tích cực vận động chính sách, xây dựng cơ chế, tạo điều kiện để trí thức tham gia góp ý kiến khách quan, thẳng thắn và có chất lượng cao về những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về KH&CN, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Đặc biệt từ khi có Quyết định 14/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2014 về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Quyết định 501/QĐ-TTg ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm tổ chức các diễn đàn khoa học, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam, gồm các liên hiệp hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các hội ngành toàn quốc, đã đẩy mạnh hoạt động tham mưu, TV,PB&GĐXH. 

Với nhiệt tình hăng say, ý thức trách nhiệm, tinh thần khách quan khoa học, hoạt động TVPB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam phản ảnh trung thực, khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật và góp phần thực hiện có hiệu quả các dự án quan trọng về kinh tế – xã hội của đất nước.

Các dự thảo Luật Quy hoạch, Luật Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường, Luật về Hội... cũng như các dự án đầu tư phát triển như: Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, Dự án Bauxit Tây Nguyên, Dự án thép Cà Ná ở Ninh Thuận, Dự án mỏ sắt Thạch Khê ở Hà Tĩnh... đều có sự TV,PB&GĐXH của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Vai tro bao Dat Viet trong hoat dong tu van phan bien
Ông Phan Tùng Mậu (Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam).

Hoạt động TV PB&GĐXH là kênh quan trọng, đáng tin cậy giúp các cơ quan Đảng và Nhà nước có được những thông tin phản ánh trung thực ý kiến của trí thức, của quần chúng nhân dân, dư luận xã hội.

Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên từ Trung ương đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là tổ chức tư vấn đáng tin cậy của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp.

Có được kết quả trên, ngoài việc chủ động, nỗ lực của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tổ chức thành viên, còn có hệ thống báo chí Liên hiệp Hội Việt Nam, đặc biệt Báo Đất Việt đã đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp rộng rãi ý kiến của trí thức, các chuyên gia, các nhà khoa học tham gia, đóng góp vào hoạt động TV,PB&GĐXH.

Trong những năm vừa qua, có thể khẳng định, Báo Đất Việt đã thực hiện tốt tôn chỉ, mục đích, khẳng định được vai trò là Diễn đàn của Liên hiệp Hội Việt Nam, đồng thời khẳng định được vị trí của một tờ báo chính trị - xã hội trong hệ thống báo chí Việt Nam.

Thực hiện chức năng TVPB&GĐXH, báo Đất Việt đã đăng tải nhiều tin bài thể hiện quan điểm của Liên hiệp Hội Việt Nam và các nhà khoa học, các chuyên gia trong hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam và các hội thành viên về các vấn đề lớn đang được dư luận quan tâm.

Báo Đất Việt đã tạo diễn đàn trên báo để thu hút sự quan tâm của công chúng, đồng thời tổ chức nhiều buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến về vai trò của TVPB&GĐXH trong công tác hoạch định chính sách của các cơ quan chức năng.

Hoạt động này có tác dụng đẩy mạnh công tác TV,PB&GĐXH, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ phổ biến kiến thức đến với bạn đọc, đến với người dân của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Diễn đàn Khoa học chuyên nghiệp của trí thức khi tham gia hoạt động TV,PB&GĐXH các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế-xã hội của đất nước theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam, trong ba năm qua, báo Đất Việt đã triển khai rất nhiều diễn đàn với các chủ đề khác nhau, từ vấn đề an toàn thực phẩm, giáo dục, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu đến các vấn đề về kinh tế tư nhân, vấn đề hội nhập kinh tế...

Các diễn đàn trên báo Đất Việt đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các chuyên gia và các nhà khoa học tham gia TV,PB&GĐXH về các chủ trương, chính sách, các dự án phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ Năm, 28/12/2017 11:20

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện