Đề xuất bỏ quy định giáng chức với công chức vi phạm

Đề xuất bỏ quy định giáng chức với công chức vi phạm

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện