Hợp nhất Sở GTVT và Sở Xây dựng Lào Cai

(Tin tức thời sự) - UBND tỉnh Lào Cai chính thức ban hành quyết định hợp nhất Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai.

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Hop nhat So GTVT va So Xay dung Lao Cai
UBND tỉnh Lào Cai. Ảnh: Infonet

Theo đó, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quản lý. Sở có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông vận tải; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị...

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

Sở cũng đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng. Trụ sở đặt tại Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 26 nhiệm vụ và quyền hạn.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy, Sở Giao thông vận tải – Xây dựng có Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc.

Trong đó, Giám đốc Sở Giao thông vận tải – Xây dựng là người đứng đầu sở, chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng theo quy định.

Phó Giám đốc sở là người giúp Giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc sở vắng mặt, Phó Giám đốc sở được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của sở.

Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó Giám đốc sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Sở Giao thông vận tải – Xây dựng Lào Cai có 10 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Kế hoạch – Tài chính; Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật; Phòng Quản lý giao thông; Phòng Quy hoạch – Kiến trúc; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản; Phòng Quản lý xây dựng; Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng.

Sở có 1 tổ chức thuộc Sở là Chi cục Giám định xây dựng và có 6 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở gồm: Ban Quản lý các Bến xe khách tỉnh; Ban Quản lý Bảo trì đường bộ; Ban Quản lý dự án xây dựng đô thị; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng; Viện Kiến trúc quy hoạch xây dựng.

Lào Cai xin dừng hình thức BOT tuyến đường lên Sa Pa

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai có 1 đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục là Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng và 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Phòng là Trạm Quản lý vận tải cửa khẩu Quốc tế và Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Lào Cai.

Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Giao thông vận tải – Xây dựng được UBND tỉnh giao trên cơ sở Đề án vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

An An

Thứ Sáu, 13/07/2018 16:03

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện