Bác đề nghị bổ sung quy hoạch cáp treo Sơn Đoòng

(Tin tức thời sự) - Đó là nội dung trong công văn số 4015 của Bộ VHTT&DL về việc xây dựng tuyến cáp treo đi vào khu Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cụ thể, đây là công văn phúc đáp lại công văn số 2431/BXD-QHKT ngày 30/9/2014 của Bộ xây dựng đề nghị bổ sung tuyến cáp trep vào quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Thế nhưng, Bộ văn hóa khẳng định:  Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới năm 2013, đồng thời được xếp hạng di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009 của Thủ tướng chính phủ.

Bộ VHTT&DL: Không vì kinh tế mà phá di sản Sơn Đoòng

Vì vậy, việc xây dựng tuyến cáp treo ở Vườn quốc gia Phong Nha - kẻ Bàng phải được thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa năm 2001.

Đặc biệt, theo hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới, nêu rõ: "Ủy ban Di sản Thế giới mời cái Quốc gia thành viên của Công ước thông báo với Ủy ban thông qua Ban Thư ký, dự định tiến hành hoặc cho phép tiến hành ở một khu vực được Công ước bảo hộ, những công việc tu bổ lớn hay những hoạt động xây dựng mới có thể tác động đến Giá trị nổi bật Toàn cầu của di sản.

Quốc gia phải thông báo càng sớm càng tốt và trước khi đưa ra những quyết định khó có thể rút lại, để Ủy ban có thể giúp đỡ tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo rằng Giá trị Nổi bật toàn cầu của di sản được bảo tồn đầy đủ".

Vì vậy, Bộ VHTT&DL thấy rằng, do chưa được nghiên cứu và xin ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia của Trung tâm Di sản thế giới và cơ quan tư vấn cảu UNESCO là Hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) nên chưa thể bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào thời điểm hiện nay.

Chưa nên xây dựng tuyến cáp treo

Chưa nên xây dựng tuyến cáp treo vào hang Sơn Đoòng

Hơn nữa, tháng 01/2014, VN đệ trình hồ sơ Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đề nghị UNESCO công nhận lần e là Di sản Thiên nhiên Thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học, vì vậy, việc quản lý, bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phải được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.

Trước đó, chia sẻ với Đất Việt, ngày 5/11, ông Phan Đình Tân - người phát ngôn của Bộ VHTT&DL khẳng định: "Quảng Bình không có quyền động vào Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cũng như không có quyền quyết định có được làm cáp treo vào hang Sơn Đoòng hay không. Đó là di sản thế giới nên phải được bảo tồn nghiêm ngặt theo đúng Luật di sản văn hóa và những cam kết thế giới mà VN là thành viên".

Ông Tân đánh giá cao sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế xã hội chung, tuy nhiên người phát ngôn của Bộ VHTT&DL cho rằng định hướng phát triển du lịch phải được tính toán cho đúng. Không thể vì mục đích kinh tế, mục đích phát triển du lịch mà làm bằng mọi giá.

Động Sơn Đoòng:Những giá trị quý hiếm định danh du lịch Việt

Đồng tình với việc bảo tồn không có nghĩa là phải ôm khư khư, bảo tồn phải gắn liên với sự phát triển của con người. Song ông Phan Đình Tân vẫn khẳng định, bảo tồn và phát triển phải vì mục tiêu tăng trưởng bền vững, tức là phát triển kinh tế, đảm bảo môi trường an sinh, môi trường sinh thái chứ không phải bất chấp mọi thứ, phá hủy di sản hàng triệu triệu năm mới có để đánh đổi lấy lợi ích kinh tế trước mắt. Phong Nha-Kẻ Bàng là di rất quý giá, không phải có tiền có thể mua được.

Còn Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh khẳng định với Đất Việt: "Hiện Bộ chưa nhận được văn bản UBND tỉnh Quảng Bình gửi nhưng tinh thần là cứ đúng Luật di sản mà làm!".

Về phía địa phương, ông Nguyễn Hữu Hoài - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã cam kết: "Nếu các bộ, ngành liên quan và UNESCO không đồng ý làm cáp treo thì tỉnh sẽ không làm".

Tuyết Nhi

Thứ Tư, 12/11/2014 12:24

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện