2 quân nhân tử vong trên đường ra thao trường

2 quân nhân tử vong trên đường ra thao trường

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện