Cienco4 xin tăng phí BOT Bến Thủy: 'Phí cao lắm rồi mà...'

Cienco4 xin tăng phí BOT Bến Thủy: 'Phí cao lắm rồi mà...'

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện