Bí thư Đà Nẵng: Cử tri cứ bình tĩnh, tin tưởng

Bí thư Đà Nẵng: Cử tri cứ bình tĩnh, tin tưởng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện