Băng tuyết khắp nơi, Mẫu Sơn xuống nhiệt độ âm

Băng tuyết khắp nơi, Mẫu Sơn xuống nhiệt độ âm

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện