Quyết chiến, quyết thắng:Đặc trưng cơ bản của Bộ đội Cụ Hồ

(Chính trị Việt Nam) - Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện một cách sâu sắc và triệt để trong các giai đoạn xây dựng, phát triển và trưởng thành

a
 

Trung tướng, TS Nguyễn Đức Hải- Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng

Trong suốt chiều dài lịch sử 70 năm, gắn bó keo sơn cùng toàn dân đánh đuổi ngoại xâm và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam đã được thương yêu, trìu mến trao tặng danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”. Một trong những nét đặc trưng cơ bản của Bộ đội Cụ Hồ là ý chí quyết chiến, quyết thắng. Đặc trưng này có cội nguồi sâu xa, vững chắc và được thể hiện một cách sâu sắc, triệt để trong những chặng đường phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng.

Dấu ấn hai cuộc Hội nghị Diên Hồng

Hội nghị Diên Hồng lần thứ nhất được nhà Trần tổ chức với mệnh lệnh được phát ra từ hội nghị “Sát thát” là sự thể hiện hùng hồn nhất ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta trước sự xâm lược của quân Nguyên Mông hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhờ có ý chí quyết chiến, quyết thắng đó mà dân tộc ta đã ba lần đánh bại đội quân Nguyên Mông tàn bạo từng tung vó ngựa chinh phục từ Á sang Âu.

Hội nghị Chính trị đặc biệt, Đảng và Hồ Chủ tịch tổ chức ngày 27-3-1964 được coi là Hội nghị Diên Hồng lần thứ hai, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, là sự thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Khi cả dân tộc quyết chiến thì sẽ tạo lập nên thế trận vững chắc, trước hết là thế trận lòng dân và sáng tạo ra phương thức tác chiến, cách đánh phù hợp.

Dân tộc ta đất không rộng, người không đông nhưng nằm ở vị trí chiến lược của Đông Nam Á và châu Á nên trong suốt chiều dài dựng nước giữ nước luôn phải đối phó với các thế lực xâm lược có tiềm lực kinh tế, quân sự to lớn hơn ta nhiều lần. Vì vậy, phương châm tác chiến mang tính đặc trưng của dân tộc Việt Nam là lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, từng bước chuyển hóa thế và lực tạo nên sức mạnh vào thời điểm quyết định.

Trên nền tảng tư duy chiến lược, chiến thuật linh hoạt và mềm dẻo, bằng sự thông minh, mưu lược và táo bạo trong chỉ đạo, thực hành tác chiến từng trận đánh, từng cuộc chiến tranh, ông cha ta đã làm nên những chiến thắng huy hoàng trong các cuộc chiến tranh chống xâm lược như Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa…, giữ vững non sông, gấm vóc và nền độc lập tự do cho dân tộc.

Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu được Đảng, Bác Hồ trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân tin yêu che chở và nuôi dưỡng. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam.

Do đó, truyền thống tốt đẹp, hào hùng của dân tộc và tinh hoa nhân loại về quân sự, chính trị, đặc biệt là tinh thần quyết chiến, quyết thắng được Quân đội nhân dân Việt Nam kế thừa và phát triển nâng lên tầm cao mới trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là cội nguồn sâu xa, bền vững của ý chí quyết chiến, quyết thắng - một đặc trưng hết sức cơ bản của Bộ đội Cụ Hồ.

Từ chiến tranh, tôi luyện ý chí quyết chiến, quyết thắng

Có thể khẳng định, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện một cách sâu sắc và triệt để trong các giai đoạn xây dựng, phát triển và trưởng thành. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với 34 cán bộ chiến sĩ, vũ khí trang bị còn hết sức thô sơ và thiếu thốn nhưng với ý chí quyết chiến, quyết thắng, Đội Tuyên truyền giải phóng quân được sự hỗ trợ của nhân dân đã nhanh chóng tiêu diệt hai đồn Phay Khắt và Nà Ngần, bắt tù binh, thu toàn bộ vũ khí của quân địch và trải dài trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, từ chiến dịch Thu đông 1947 cho đến chiến dịch Biên giới 1951…

Tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ được khẳng định sâu sắc, triệt để trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Thực dân Pháp đã hết sức ngạo mạn khi thách thức chúng ta tiến công tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, nơi được bộ máy chiến tranh thực dân Pháp và can thiệp Mỹ coi là bất khả xâm phạm.

Bằng trí thông minh, lòng quả cảm tuyệt vời quân và dân ta đã tiến hành một chiến dịch quân sự lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu, tiêu diệt và bắt sống toàn bộ 16.000 quân viễn chinh Pháp, thu toàn bộ vũ khí, trang bị được đưa đến chiến trường. Với chiến thắng này, thực dân Pháp buộc phải ký hiệp định Giơnevơ kết thúc chiến tranh Đông Dương, chấm dứt gần 100 năm đô hộ nước ta.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, một lần nữa tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Bộ đội Cụ Hồ đạt đến đỉnh cao thời đại. Với phương châm kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh quân sự, quân dân Nam bộ từng bước đánh bại hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của quan thầy Mỹ và tay sai Ngụy Sài Gòn, tiếp đó là chiến lược “chiến tranh cục bộ” với đòn Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân Mậu Thân 1968…

Đặc biệt, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với tinh thần “thần tốc, táo bạo” chỉ trong 55 ngày đêm quân và dân ta đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, thống nhất đất nước. Kết thúc vẻ vang 30 năm chiến tranh giải phóng, thực hiện trọng vẹn lời Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa: Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Sau chiến tranh giải phóng, quân dân ta lại phải tiến hành hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở hai đầu đất nước. Kế thừa và phát triển ý chí quyết chiến, quyết thắng đã được tôi luyện, Quân đội ta đã sát cánh cùng nhân dân nước bạn Campuchia tiêu diệt chế độ diệt chủng tàn bạo, mở ra thời kỳ mới cho đất nước chùa Tháp đồng thời bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát huy ý chí quyết chiến, quyết thắng trong thời kỳ mới

Không chỉ trong chiến đấu, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn giữ vững những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Không quản ngại khó khăn, gian khổ đi tiên phong trên các công trình xây dựng của đất nước, thường xuyên làm tốt công tác dân vận, tích cực tham gia xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ trên các cùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, đóng góp to lớn cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trước những tác động to lớn của biến đổi khí hậu và tác động xấu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bộ đội Cụ Hồ luôn có mặt ở những nơi thiên tai, bão lũ, sự cố trên biển giúp đỡ, cứu chữa nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời kiên quyết trừng trị bọn tội phạm xuyên quốc gia và các hành động buôn lậu, ma túy… Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tính mạng cho sự bình yên của đất nước.

Trong thời kỳ mới, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân, kiên quyết đấu tranh chống lại âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội” của các thế lực thù địch. Luôn cầm chắc tay súng, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền, quyền chủ quyền của Bộ đội Cụ Hồ trong thời đại mới, tình hình mới của cách mạng nước ta.

Trãi qua chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, ý chí quyết chiến, quyết thắng là một nét đặc trưng tiêu biểu của Bộ đội Cụ Hồ. Nét đặc trưng đó được hun đúc bởi truyền thống hào hùng của dân tộc trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đồng thời không ngừng tôi luyện trong các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, được nhân dân hết lòng thương yêu, che chở và nuôi dưỡng.

Đặc biệt, được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu thường xuyên quan tâm chăm sóc, giáo dục, rèn luyện. Vì vậy, dù trong hoàn cảnh nào của đất nước, tình hình khu vực và thế giới diễn biến phức tạp đến đâu thì ý chí quyết chiến, quyết thắng vẫn luôn được thể hiện hết sức sâu sắc và triệt để. Quân đội nhân dân Việt Nam nguyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời kỳ mới.

  • Trung tướng, TS Nguyễn Đức Hải (Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng)

Thứ Hai, 22/12/2014 12:49

Loading...
Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện