Từ năm 2018, Nga-Việt Nam có thể diễn tập chung

Từ năm 2018, Nga-Việt Nam có thể diễn tập chung

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện