Chủ tịch nước nói về việc luân chuyển ông Nguyễn Thiện Nhân

Chủ tịch nước nói về việc luân chuyển ông Nguyễn Thiện Nhân image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện