Bộ Ngoại giao nói về quan hệ Việt-Đức và Trịnh Xuân Thanh

Bộ Ngoại giao nói về quan hệ Việt-Đức và Trịnh Xuân Thanh

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện