Việt Nam–Úc ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quốc phòng

Việt Nam–Úc ký Tuyên bố Tầm nhìn chung về quốc phòng

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện