Hàng trăm thùng bia bị đổ, dân nhiệt tình giúp đỡ

Hàng trăm thùng bia bị đổ, dân nhiệt tình giúp đỡ


Sự Kiện