FLC chậm nộp tiền trúng thầu: Có thể đấu giá lại?

FLC chậm nộp tiền trúng thầu: Có thể đấu giá lại?


Sự Kiện