Cổ phiếu 'ông trùm' xây dựng Hoà Bình rớt 57% giá trị

Cổ phiếu 'ông trùm' xây dựng Hoà Bình rớt 57% giá trị

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện