Đứt cáp công trình Giga Mall, nhiều người rơi xuống đất

Đứt cáp công trình Giga Mall, nhiều người rơi xuống đất

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện