Khởi công phân đoạn 2 tuyến bờ kè sông Sài Gòn

Khởi công phân đoạn 2 tuyến bờ kè sông Sài Gòn

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện