Khách nghẹn đắng trước chiêu đặt cọc, giữ chỗ căn hộ

Khách nghẹn đắng trước chiêu đặt cọc, giữ chỗ căn hộ


Sự Kiện