Thành lập Ban Quản trị chung cư Hapulico có đúng luật?

Thành lập Ban Quản trị chung cư Hapulico có đúng luật?


Sự Kiện