Dân gặp nguy dưới dự án của DOJI: Sao lại thế này?

Dân gặp nguy dưới dự án của DOJI: Sao lại thế này?

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện