Nga từng bị xiết nợ vũ khí xịn

Nga từng bị xiết nợ vũ khí xịn image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện