Buk-M1 Ukraine đâm vào trung tâm thương mại trong Ngày độc lập

Buk-M1 Ukraine đâm vào trung tâm thương mại trong Ngày độc lập image icon 

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện