Nga công bố hình ảnh Su-57 âm thầm hoạt động tại Syria

Nga công bố hình ảnh Su-57 âm thầm hoạt động tại Syria

Báo Đất Việt trên Facebook
.

Sự Kiện