Trung Quốc giật mình khi KC-46A đến Nhật Bản

Trung Quốc giật mình khi KC-46A đến Nhật Bản image icon 


Sự Kiện