Bẽ bàng giấc mơ người Việt mua ôtô giảm trăm triệu

Bẽ bàng giấc mơ người Việt mua ôtô giảm trăm triệu  

Quảng Bình đang cho khảo sát xây dựng cáp treo trực tiếp đi xuyên động Sơn Đoòng, theo bạn nên:

Đồng ý để phát triển du lịch thu tiền

Không đồng ý, phải giữ nét hoang sơ

Sự Kiện