Bạo loạn Ukraine: Cực hữu vây Quốc hội, trăm người thương vong!

Bạo loạn Ukraine: Cực hữu vây Quốc hội, trăm người thương vong!  
test

Thường vụ Quốc hội đang họp bàn về quy định độ tuổi trẻ em, theo bạn độ tuổi trẻ em nên ở mức:

Dưới 18 tuổi

Dưới 16 tuổi

Các mức thấp hơn nữa

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện