Doanh nghiệp Đà Nẵng từ chối ODA: Lời hứa từ chức

Doanh nghiệp Đà Nẵng từ chối ODA: Lời hứa từ chức  

Về đề xuất tịch thu phương tiện nếu tài xế say xỉn, theo bạn:

Đồng ý tịch thu để làm nghiêm

Không thể vì vi hiến

Tăng mức phạt thay vì tịch thu

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Sự Kiện