Lỗ hổng của F-35 là mồi ngon cho Nga và Trung Quốc

Lỗ hổng của F-35 là mồi ngon cho Nga và Trung Quốc  


loading...

Lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo xem xét bỏ loa phường nếu không phù hợp, theo bạn:

Cần bỏ ngay

Bỏ từng phần, sắp xếp lại cho hợp lý

Cần giữ nguyên di sản loa phường

Báo Đất Việt trên Facebook
.
Loading...
Sự Kiện